Teknik Hesaplama

SERBEST PİYASA
USD/TRY
EURO/TRY
GRAM/TRY
TCMB EFEKTİF
ALIŞ & SATIŞ
USD/TRY
16.3566
16.4221
EURO/TRY
17.4979
17.5680

ISO Geçme Toleransları (TS 1845-2 EN ISO 20286-2)

Tolerans Verilecek Değer
DEĞER
ÜST DEĞER ALT DEĞER
 
 
ÖLÇÜ
ÜST DEĞER ALT DEĞER
 
 
Tolerans Verilecek Ölçü
DEĞER
ÜST DEĞER ALT DEĞER
 
 
ÖLÇÜ
ÜST DEĞER ALT DEĞER