Teknik Hesaplama

SERBEST PİYASA
USD/TRY
EURO/TRY
GRAM/TRY
TCMB EFEKTİF
ALIŞ & SATIŞ
USD/TRY
18.7817
18.8569
EURO/TRY
20.5019
20.5841

ISO Geçme Toleransları (TS 1845-2 EN ISO 20286-2)

Tolerans Verilecek Değer
DEĞER
ÜST DEĞER ALT DEĞER
 
 
ÖLÇÜ
ÜST DEĞER ALT DEĞER
 
 
Tolerans Verilecek Ölçü
DEĞER
ÜST DEĞER ALT DEĞER
 
 
ÖLÇÜ
ÜST DEĞER ALT DEĞER